Warunki techniczne

STOP HATE / POSTER SHOW
Międzynarodowy konkurs na plakat
o tematyce anty-przemocowej

Organizatorzy:

Malta Festival 2019 / Poznań Wolny od Nienawiści

Kurator:

Mirosław Pawłowski

Koordynatorzy:

Krzysztof Hoffmann / Krzysztof Dziamski / Władysław Szebiotko

Jurorzy:

Lex Drewinski – Niemcy, Nikos Terzis – Szwecja, Lech Majewski, Mieczysław Wasilewski, Mirosław Pawłowski, Anna Mazur

Nagrody:

Nagroda Prezydenta m. Poznania – 15000 PLN

Uczestnicy:

artyści, projektanci, graficy, studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów i kierunków sztuk plastycznych, zespoły projektowe agencji reklamowych i studiów graficznych.

Warunki techniczne:

format plakatu: B1 (70 X 100 cm), prace należy przygotować w formie plików .pdf, .eps lub .tiff

Prace należy przesyłać przez wetransfer.com na adres: office@stop-hate.com

Termin nadsyłania prac:

1 kwietnia – 20 maja 2019

Organizatorzy gwarantują:

— publikacja projektu na dedykowanej stronie www oraz na Facebooku,

— album z nadesłanymi projektami,

— prace będą eksponowane w przestrzeni miejskiej we współpracy z Malta Festival 2019,

— wystawa prac w jednej z galerii poznańskich.

Licencja:

Proponujemy domyślną licencję na zasadach
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License.

Technical conditions

STOP HATE / POSTER SHOW
An international anti-violence poster competition

Organisers:

Malta Festival 2019 / Poznan Wolny od Nienawiści (Poznań Free of Hate)

Curator:

Mirosław Pawłowski

Coordinators:

Krzysztof Hoffmann / Krzysztof Dziamski / Władysław Szebiotko

Competition Jury:

Lex Drewinski (Germany), Nikos Terzis (Sweden), Lech Majewski, Mieczysław Wasilewski, Mirosław Pawłowski, Anna Mazur

Prizes:

Prize of the Mayor of Poznań – 15000 PLN

Participants:

Artists, graphic designers, students attending art schools or departments of architecture and of the visual arts, the project teams of advertising agencies and graphic studios.

Technical conditions:

Paper size B1 (70 X 100 cm. Submission to office@stop-hate.com via wetransfer.com in one of the following formats: PDF, EPS, TIFF.

Submission deadline:

1 April – 20 May 2019

The organisers guarantee:

— the publication of the project on a dedicated website;

— an album of submitted works;

— exposition of the works in the urban space of Poznań.

In cooperation with the Malta Festival 2019:

— an exhibition in one of Poznań’s galleries;

— a flashmob-style video-recorded vernissage.

Licence:

We propose a default licence on the conditions of Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International Public Licence.